Su Sayaçları

  • Günümüzde birçok binada su faturaları adil olmayan yöntemlerle paylaştırılır. (Dairede yaşayan kişi sayısı, daire büyüklüğü gibi) Bu yöntemlerin hiçbirisi adaletli bir paylaşım sağlamaz.Brunata dairelere yerleştirdiği radyo frekanslı su sayaçları vasıtası ile, her dairenin gerek sıcak gerekse soğuk su tüketimini damla damla ölçümler. Binaya girmeden radyo frekansları ile toplanan su tüketim verileri ile binaya gelen su faturası ve varsa sıcak su elde edilmesinde kullanılan doğalgaz bedeli tüketim oranında paylaştırılır ve bina yönetimine raporlanır.
  • Bu çözüm sayesinde her daire sahibi sadece kullandığı suyun bedelini öder, komşusunun su tüketim bedeline ortak olmaz. Enerji verimliliği yasası (ısı paylaşım yönetmeliği) sıhhi sıcak suyun merkezi sistemlerden ede edildiği binalarda, gider paylaşım sistemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir.
 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.