Brunata Futura+ - Elektronik Pay Ölçüm Cihazı

Seneler süren ARGE çalışmaları sonucunda üretilen Brunata Futura pay ölçer, hassas ve güvenilir pay ölçüm özelliği ile fark yaratmaktadır. Brunata Futura sadece kalorifer peteğinin yaymış olduğu ısıyı ölçer böylece dış etkenlerden etkilenmez.

Dış etkenlerden etkilenmeyen hassas ölçüm kabiliyeti

Avrupa Birliği, EN 834 pay ölçüm cihazları standardı, bu pay ölçerlerin geçerli tüketim verilerini hesaplayabilmesi için, güneş ve şömine gibi dış enerji kaynaklarından etkilenmeden ölçüm yapabilmesini önermektedir. Brunata Futura+ pay ölçer, sektöründe bu standarda uyum sağlayabilen tek pay ölçüm cihazıdır. Sektördeki diğer tüm pay ölçüm cihazları bu probleme belirli ısı değişim toleransları (Hata Payı) belirleyerek, geçici bir çözüm yaratma yoluna gitmiştir.

Hassas ölçüm ve veri depolama
Pay ölçüm, kullanıcıların ödeyecekleri ısınma giderlerinin adil paylaşımını belirleyen önemli ve hassas bir konudur. Belirli hata paylarını kabul eden rakip sistemler, sıcak yaz günlerinde doğal sebeplerden ısınan kalorifer peteklerinin veya çok soğuk kış günlerinde yüzey alanı geniş kalorifer peteklerinin enerji tüketimini sıfır hata ile ölçememektedir. Ortaya çıkan bu ölçüm hataları adil ısınma gideri paylaşımını engellemektedir.  

Adil ölçüm -  Brunata Futura+ pay ölçer sadece tükettiğiniz enerjiyi ölçümler
Brunata, ölçüm hatalarının önüne geçebilmek amacı ile farklı bir yöntem uygulamaktadır. Futura pay ölçerler, üzerine monte edildiği peteğin yanı sıra ayrı bir modül sayesinde tüm dış faktörlerden yayılan ısı miktarını da ölçer. Brunata Futura Heat+ pay ölçeri sektöründe en hassas pay ölçüm cihazı yapan da, farklı ısı kaynakları arasında bir ayrım yapabilme özelliğidir. Brunata Futura+ farklı ısı kaynaklarını ölçümler fakat sadece kalorifer peteğinin yaymış olduğu ısıyı tüketim olarak kaydeder. Termostatik vana ile birlikte kullanıldığında Futura pay ölçer cihazı önemli tüketim tasarrufu sağlamaktadır.

 

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.