Brunata Çevre Politikası

Brunata üretmekte olduğu sayaçlar, destekleyici ürünler ve servisler ile global anlamda CO2 emisyonunun ve atık su miktarının azaltılması için çaba göstermektedir.

 

Ürettiğimiz sayaçlar ile tüketicilerin ısı ve su tüketim seviyeleri ile ilgili bir bilinç oluşturup, bu kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz.

Brunata ürünleri, doğal gaz, petrol ve su gibi tükenme tehlikesi olan doğal kaynakların tüketimini azalttığı için çevreci ürünlerdir. Sunmuş olduğumuz hizmetler ile bu kaynakların tüketimini azalttığı gibi, bu kaynakların tüketimi sonucu doğacak kirliliği de azaltmaktadır.

Brunata'nın Tahhüüdleri:

 • Çevreye zararlı ham maddelerin tüketimini azaltmak için çalışacaktır.
 • Enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmak için verimli sistemler geliştirecektir. Bu bağlamda yapılacak çalışmaları:
  • Cihazların montajında ve servis sağlanmasında, ulaşımdan kaynaklı kirliliği azaltmak için gayret gösterecektir.
  • Finansal olarak mümkün olması durumunda her zaman en çevreci teknikler kullanılacaktır.
  • Brunata'nın kendi enerji tüketimi en verimli şekilde yönetilecektir.
 • Ürün ve servislerimizin çevresel etkileri ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır.
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırıcı faaliyetler düzenlenecektir.
 • Bu alanda kanun ve yürütmelikler takip edilecektir.
 • Kullanım ömrü dolan sayaçlarımızın çevreye saygılı şekilde imhası sağlanacaktır.

With effect from 2 January 2007, Brunata has received an environmental certificationaccording to the rules of DS/EN ISO 14001.

Environmental certificate

The environmental certification relates to Brunata's activities in Denmark, Norway and Sweden.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.